0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Význam čísel a jejich symbolika

Význam čísel a jejich symbolika

autor: | Lis 1, 2022 | Symbolika, Význam čísel

význam a symbolika čísel

Historie čísel a jejich význam

Abychom spatřili prvotní pokusy o využití počítání, museli bychom se vrátit zhruba 35 tisíc let v čase do oblasti Afriky. Z této doby máme nejstarší dochovaný důkaz v podobě kosti paviána, na které bylo nalezeno 29 zářezů. Z mnoha dalších nálezů je patrné, že elementární formy počítání vnikly mnohem dříve než zemědělství a další činnosti člověka, které vedli k jeho cestě ovládnutí současného světa. Jak sami již tušíte, význam čísel a práce s nimi v této cestě měly důležitou roli.

Byly to právě zemědělství a počátky směnného obchodu, které značným způsobem pomohly zdokonalit zápis a způsob zaznamenávání množství. Ve starém Egyptě a Číně se využívaly hieroglyfy pro zaznamenávání vyšších čísel a čísla od 1 do 9 se zapisovala pomocí soustavy čárek. Z dob Sumerů se dochovaly vypálené hliněné destičky, které sloužily k trvalému uchování početních záznamů.

Brzy po nástupu zemědělství v Asii začaly i další civilizace rozvíjet svou matematiku. Za zmínku určitě stojí Mayové, kteří byli průkopníky v oblasti astronomie a díky složitým výpočtům a matematickým dovednostem dokázali předpovědět s neuvěřitelnou přesností oběžné dráhy planet na stovky let dopředu. 

Pythagoras a význam čísel v numerologii

Byli to právě Řekové, kdo matematiku proslavil nejvíce. Ne snad, že by byli prvními, kdo uměl zaznamenávat čísla a využívat složité výpočty. Byli ale prvními, kdo své číselné a matematické objevy dostatečně zaznamenával. Z doby kolem 600 let před naším letopočtem se nám dochovala bohatá sbírka zápisů a literatury týkající se matematiky, čísel a jejich využití v životě.

V této době žil také známý filosof, matematik a jeden ze zakladatelů novodobé numerologie, Pyhagoras. Tento, na svou dobu velmi vzdělaný muž, pomohl formovat myšlenky numerologie a pomohl odhalit pravý význam čísel a jejich vliv na okolní svět. Byl toho názoru, že čísla jsou principem a základem celého vesmíru a vše se dá díky nim odvodit. Jeho poznatky a výklad významu čísel se užívá dodnes.

Symbolika čísel v náboženství

Skrytý význam čísel a jejich symboliku spatřujeme často i řadě náboženství a jejich dochovaných historických textů. I na jejich rozklíčování jsme se zaměřili v sérii článků o významu jednotlivých čísel. Odkazy na jednotlivá čísla najdete dole pod článkem, ale teď už pojďme zpátky symbolice čísel v náboženství.

Spolu s vývojem písma se náboženství začínáme více setkávat i s jednotlivými čísly a jejich využitím v počítání, měření a dalších činnostech, které dávají člověku do rukou velkou moc. Pokud změříme a zachováme velikost jakéhokoliv geometrického obrazce, můžeme ho díky tomu přesně replikovat a to v libovolném množství. I díky tomu převládal již od dávných časů názor, že čísla jsou božské nástroje a mají v sobě kouzelnou moc.

Se záznamy o posvátných číslech se setkáváme již ve staré Mezopotánii a jejich učení o číslech a jejich významu dále přebírali Židé, Řekové, Indové a mnozí další. Právě u těchto kultur se setkáváme s mnoha podobenstvími a příklady využití čísel jako božských symbolů nebo při zápisu náboženských textů. Ve staré Indii se číslené řady uctívaly jako brahmán a mělo jít o formu božské energie. Mnoho dalších zmínek můžeme najít v bibli, v židovské kabale, budhismu nebo v čínské historické literatuře.

Význam a symbolika jednotlivých čísel

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444 jsou důležitým a povzbuzujícím poselstvím od andělů a vyšších bytostí. Připomínájí Vám, že nejste sami, že máte duchovní podporu a že dosáhnete jistoty, stability a naplníte svoje cíle. Přijměte tuto energii a věřte v sílu andělů ve svém životě....

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 přináší velkou moc i zodpovědnost Také znáte lidi, kteří jsou podle vás předurčeni k dosažení úspěchu? Možná právě je doprovází životní číslo 8. Mají díky němu všechny potřebné předpoklady k získání vlivu a moci nad ostatními lidmi. Často vyzařují...

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222 symbolizují duchovní vztah s vyšším já, anděly a vesmírem. Toto číslo znamená, že jste na správné cestě k dosažení svých cílů a splnění svého životního účelu. Číslo 2 je symbolem partnerství, rovnováhy a duality. Dvojkou Vám Vaši andělé dávají...

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 má vnitřní moudrost Ti, jejichž životy řídí životní číslo 7, jsou zde proto, aby okolní svět obohatili o svou vnitřní sílu, moudrost a krásu. Jejich hlavní síla je uvnitř. Soustředí se spíše na svůj vnitřní rozvoj než na vnější oblasti, jako je práce a...

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 má velké vize a ideály Lidé, které ovlivňuje životní číslo 6, jsou na tomto světě, aby jej obohatili o své vize a ideály. Mají dar spatřit krásu a dokonalost v ve všem a v každém a pomoci ji nalézt i ostatním. Mají ve svých rukou moc udělat ze světa...

Andělská čísla 1111

Andělská čísla 1111

Co mi říkají andělé? Andělská čísla 1111 jsou obecně vzato spojená s pozitivními změnami ve Vašem životě. Když vidíte čtyři jedničky na hodinách, na účtence, na čísle domu zamyslete se, co se ve Vašem životě děje. O čem právě uvažujete nebo Vám leží od rána v hlavě?...

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 potřebuje sebekázeň Hlavním cílem člověka, který dostal do vínku životní číslo 5, je nalezení vlastní vnitřní svobody. Cesta k ní je ale mnohdy složitá. Vede pouze přes osvojení schopností ovládat své pocity, soustředit se a přistupovat k životu s...

Andělská čísla a jejich poselství

Andělská čísla a jejich poselství

Už jste se někdy podívali na svůj telefon a zjistili jste, že čas je přesně 11:11? Nebo jste si možná všimli, že vaše oblíbená píseň má dvě minuty a dvacet dva vteřin, a o chvíli později jste si objednali šálek kávy v celkové hodnotě 33 Kč? Nepřijde vám to jako...

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 potřebuje jistotu a pevné základy Pro lidi, na které působí životní číslo 4, je v životě nejvíce důležité vybudování pevných základů, získání pocitu jistoty a také bezpečí. Cestou k naplnění jejich niterných přání je osvojení si trpělivosti a...

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 potřebuje vyjádřit své pocity Lidé, které ovlivňuje životní číslo 3, potřebují pozitivním způsobem vyjádřit své pocity. Jsou to velice vnímaví jedinci, kteří svůj dar musí zužitkovat sebevyjádřením a podělit se o něj tak i se zbytkem světa. Mají velice...