0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Význam čísla 6 – dokonalost

Význam čísla 6 – dokonalost

autor: | Říj 21, 2022 | Symbolika, Význam čísel

Dokonalé obrazce v písku

Obecný význam

Význam čísla 6 od nepaměti spojujeme se symbolem dokonalosti a spojením protikladů. Již Pythagoras jej považoval za dokonalé číslo, protože je součtem prvních tří základních čísel (1+2+3) a představuje jejich spojení. Právě s dokonalostí se setkáváme i v případě kruhu. Ten můžeme délkou jeho poloměru rozdělit na pravidelný šestihran nebo šesticípou hvězdu.

Se šestihranem se setkáváme na mnoha místech v přírodě, kde představuje dokonalý stavební kámen, například v podobě plástve včelího úlu. Šesticípá hvězda často lidé považují za hlavní symbol čísla šest. V historii se s ní můžeme setkat na mnoha místech. Tvoříme ji dvěma trojúhelníky, které se vzájemně překrývají. Vnímáme ji jako symbol spojení dvou protikladů – oheň a voda, pozemské a nebeské, tělesné a duchovní, atd. Právě proto má šestka své nenahraditelné místo v oblasti mnoha náboženství.

Podle bible Bůh stvořil náš svět za 6 dní. To se později stalo odkazem na 6 pracovních dní v týdnu (sedmý pracovní den je vyhrazen odpočinku). Šesticípou hvězdu vidíme i v podobě monogramu Krista, kde je tvořena spojením dvou řeckých písmen chí a ró. Se šesticípou hvězdou, jako symbolem dokonalosti, se setkáváme i v Židovském náboženství. Jeho znakem se stal v 17. století (Davidova hvězda) a nahradil částečně starověký židovský symbol menora – sedmiramenný svícen. Dále můžeme číslo šest spatřovat i v šesti stranách kostky. Tu můžeme rozložit do tvaru kříže a složená symbolizuje všechny základní směry – nahoru, dolu, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo. 

Šesticípá hvězda – symbol dokonalosti

Význam čísla 6 v numerologii

V numerologii číslo šest představuje především lásku, dokonalost a krásu. Spojujeme jej tedy často s partnerským životem a rodinou nebo s uměním a představou harmonie. Z pozitivních pojmů bychom mohli zmínit mírumilovnost, soucit, citlivost, romantičnost, smysl pro krásu, ochranu rodinných hodnot, obchodní zdatnost, estetiku, sexualitu, láskyplnost a touhu po vyrovnanosti, míru a pohodě. Naopak s negativy se můžeme se šestkou setkat v podobě žárlivosti, přehnané kritičnosti, panovačnosti, nejistoty, nedůvěřivosti, sklonů k sebeobětování a přehnaného strachu z chyb.

Záleží ale samozřejmě z jakého pohledu se na šestku díváme a kde se s ní setkáváme. V případě numerologické mřížky se pojí s pamětí a smyslem pro krásu či rodinnými hodnotami. U životního čísla se setkáme s touhou po dokonalosti. V rozboru jména zase můžeme u čísla duše spatřit v šestce touhu po harmonii a u čísla osudu roli opatrovatele.

Další možné významy čísla 6

Z pohledu astrologie se šestka pojí s planetou Venuše (planetou lásky a krásy) a znamením Býka i Váhy. Dále se číslo 6 pojí s astrologickým aspektem Sextil, jenž odráží harmonii a produktivitu šestky. V Tarotu se číslo 6 objevuje v podobě karty Milenci, která ukazuje na lásku a srdečnost dotyčného člověka a nabádá k naslouchání hlasu vlastního srdce.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444 jsou důležitým a povzbuzujícím poselstvím od andělů a vyšších bytostí. Připomínájí Vám, že nejste sami, že máte duchovní podporu a že dosáhnete jistoty, stability a naplníte svoje cíle. Přijměte tuto energii a věřte v sílu andělů ve svém životě....

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 přináší velkou moc i zodpovědnost Také znáte lidi, kteří jsou podle vás předurčeni k dosažení úspěchu? Možná právě je doprovází životní číslo 8. Mají díky němu všechny potřebné předpoklady k získání vlivu a moci nad ostatními lidmi. Často vyzařují...

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222 symbolizují duchovní vztah s vyšším já, anděly a vesmírem. Toto číslo znamená, že jste na správné cestě k dosažení svých cílů a splnění svého životního účelu. Číslo 2 je symbolem partnerství, rovnováhy a duality. Dvojkou Vám Vaši andělé dávají...

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 má vnitřní moudrost Ti, jejichž životy řídí životní číslo 7, jsou zde proto, aby okolní svět obohatili o svou vnitřní sílu, moudrost a krásu. Jejich hlavní síla je uvnitř. Soustředí se spíše na svůj vnitřní rozvoj než na vnější oblasti, jako je práce a...

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 má velké vize a ideály Lidé, které ovlivňuje životní číslo 6, jsou na tomto světě, aby jej obohatili o své vize a ideály. Mají dar spatřit krásu a dokonalost v ve všem a v každém a pomoci ji nalézt i ostatním. Mají ve svých rukou moc udělat ze světa...

Andělská čísla 1111

Andělská čísla 1111

Co mi říkají andělé? Andělská čísla 1111 jsou obecně vzato spojená s pozitivními změnami ve Vašem životě. Když vidíte čtyři jedničky na hodinách, na účtence, na čísle domu zamyslete se, co se ve Vašem životě děje. O čem právě uvažujete nebo Vám leží od rána v hlavě?...

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 potřebuje sebekázeň Hlavním cílem člověka, který dostal do vínku životní číslo 5, je nalezení vlastní vnitřní svobody. Cesta k ní je ale mnohdy složitá. Vede pouze přes osvojení schopností ovládat své pocity, soustředit se a přistupovat k životu s...

Andělská čísla a jejich poselství

Andělská čísla a jejich poselství

Už jste se někdy podívali na svůj telefon a zjistili jste, že čas je přesně 11:11? Nebo jste si možná všimli, že vaše oblíbená píseň má dvě minuty a dvacet dva vteřin, a o chvíli později jste si objednali šálek kávy v celkové hodnotě 33 Kč? Nepřijde vám to jako...

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 potřebuje jistotu a pevné základy Pro lidi, na které působí životní číslo 4, je v životě nejvíce důležité vybudování pevných základů, získání pocitu jistoty a také bezpečí. Cestou k naplnění jejich niterných přání je osvojení si trpělivosti a...

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 potřebuje vyjádřit své pocity Lidé, které ovlivňuje životní číslo 3, potřebují pozitivním způsobem vyjádřit své pocity. Jsou to velice vnímaví jedinci, kteří svůj dar musí zužitkovat sebevyjádřením a podělit se o něj tak i se zbytkem světa. Mají velice...