0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

autor: | Říj 20, 2022 | Symbolika, Význam čísel

Pentagram - symbol čísla 5

Obecný význam

Význam čísla 5 již od dob středověku spojujeme s rukou, která je symbolem moci. I pětku je tedy bereme jako mocné číslo. Nejznámějším symbolem čísla pět je ale pěticípá hvězda – pentagram. Ten dodnes považujeme za symbol jednoty, znak dobra a ochrany před vším zlým. Pokud jde ale o obrácený pentagram, tzv. muří nohu, jedná se o symbol ďábla (horní dva hroty se dají považovat za jeho rohy), temné magie a lidské rozpolcenosti.

Pěticípé hvězdě také často přisuzujeme symboliku člověka. Dva spodní vrcholy zobrazují nohy, jimiž stojí pevně na zemi. Postranní vrcholy symbolizují ruce a horní vrchol hlavu, která míří k nebi. Může tedy ztělesňovat propojení země s nebem. Další symbolika poukazuje na spojení čtyř živlů (oheň, voda, vzduch, země) a jejich propojení s pátým, tzv. étherem, jak jej nazýval Aristoteles (nebo kvintesencí v řeči alchymistů). Tento pátý element ukazuje člověku podstatu a skrytý význam v hmotném světě.

S dalším příkladem se setkáme, pokud si představíme pyramidu. Můžeme si její vrchol představit právě jako pátý bod, který povznáší čtyři základní prvky její podstavy na vyšší úroveň a dává tak celému objektu třetí rozměr. Obdobnou symboliku můžeme vnímat u mnoha staveb. Například vyobrazení na freskách v kostelích, kde jsou čtyři evagelisté postaveni do kříže. Jejich ruce míří do středu, jako by chtěli upozornit na pátý dokonalý bod mezi nimi. Uprostřed pak často vidíme vyobrazení Krista, ducha svatého nebo nějaký jejich zástupný symbol.

Pentagram – symbol dobra a ochrany

Numerologický význam čísla 5

V numerologii číslo pět symbolizuje především silnou vůli, svobodu a odhodlanost. Jedná se o číslo, ve kterém se propojuje mužská i ženská energie. Představuje lidskou sexualitu, fyzickou lásku, sílu pudů a smyslnost. Pětka spojujeme s přírodou a přirozeností člověka a jeho touhou po svobodném pohybu. V pozitivním smyslu se pojí s pojmy jako je výkonnost, touha, přátelství, otevřenost, přizpůsobivost, bezstarostnost, volnost a upřímnost. Může ale naopak představovat i negativní vlastnosti. Těmi jsou sklon k riskování a hazardu, lehkomyslnost, nerozvážnost, prudkou změnu nálad, nervozitu, sebestřednost, unáhlenost nebo výbušnost.

Pětka může mít celou řadu významů a vždy také záleží, kde se s ní setkáme. Pokud ji najdeme v numerologické mřížce sestavené z data narození, pak představuje sílu vůle, houževnatost a schopnost nést riziko. Lidé s životním číslem pět touží po svobodném projevu, ale musí si osvojit ukázněnost. U rozboru jména v případě čísla duše se setkáváme s touhou po volnosti a pětka u čísla osudu předpovídá pokrok.

Další možné významy čísla 5

Z pohledu astrologie se pětka pojí s planetou Merkur a se znamením Panny. Dále se číslo 5 pojí s astrologickým aspektem kvintil, který v horoskopu souvisí s talenty a vynalézavostí. Ve starověku lidé znali jen pět planet (Merkur, Venuše, Mars, Jupiter a Saturn), ostatní byly objeveny až v novověku. Z pohledu tarotu se číslo 5 spojuje s kartou Velekněz, která představuje vlastnosti jako upřímnost, důvěryhodnost a silnou vůli.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444

Andělská čísla 444 jsou důležitým a povzbuzujícím poselstvím od andělů a vyšších bytostí. Připomínájí Vám, že nejste sami, že máte duchovní podporu a že dosáhnete jistoty, stability a naplníte svoje cíle. Přijměte tuto energii a věřte v sílu andělů ve svém životě....

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 – karma je zdarma

Životní číslo 8 přináší velkou moc i zodpovědnost Také znáte lidi, kteří jsou podle vás předurčeni k dosažení úspěchu? Možná právě je doprovází životní číslo 8. Mají díky němu všechny potřebné předpoklady k získání vlivu a moci nad ostatními lidmi. Často vyzařují...

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222

Andělská čísla 2222 symbolizují duchovní vztah s vyšším já, anděly a vesmírem. Toto číslo znamená, že jste na správné cestě k dosažení svých cílů a splnění svého životního účelu. Číslo 2 je symbolem partnerství, rovnováhy a duality. Dvojkou Vám Vaši andělé dávají...

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 má vnitřní moudrost Ti, jejichž životy řídí životní číslo 7, jsou zde proto, aby okolní svět obohatili o svou vnitřní sílu, moudrost a krásu. Jejich hlavní síla je uvnitř. Soustředí se spíše na svůj vnitřní rozvoj než na vnější oblasti, jako je práce a...

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 – ovládněte touhu po dokonalosti

Životní číslo 6 má velké vize a ideály Lidé, které ovlivňuje životní číslo 6, jsou na tomto světě, aby jej obohatili o své vize a ideály. Mají dar spatřit krásu a dokonalost v ve všem a v každém a pomoci ji nalézt i ostatním. Mají ve svých rukou moc udělat ze světa...

Andělská čísla 1111

Andělská čísla 1111

Co mi říkají andělé? Andělská čísla 1111 jsou obecně vzato spojená s pozitivními změnami ve Vašem životě. Když vidíte čtyři jedničky na hodinách, na účtence, na čísle domu zamyslete se, co se ve Vašem životě děje. O čem právě uvažujete nebo Vám leží od rána v hlavě?...

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 – cesta k pravé svobodě

Životní číslo 5 potřebuje sebekázeň Hlavním cílem člověka, který dostal do vínku životní číslo 5, je nalezení vlastní vnitřní svobody. Cesta k ní je ale mnohdy složitá. Vede pouze přes osvojení schopností ovládat své pocity, soustředit se a přistupovat k životu s...

Andělská čísla a jejich poselství

Andělská čísla a jejich poselství

Už jste se někdy podívali na svůj telefon a zjistili jste, že čas je přesně 11:11? Nebo jste si možná všimli, že vaše oblíbená píseň má dvě minuty a dvacet dva vteřin, a o chvíli později jste si objednali šálek kávy v celkové hodnotě 33 Kč? Nepřijde vám to jako...

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 – krok za krokem k úspěchu

Životní číslo 4 potřebuje jistotu a pevné základy Pro lidi, na které působí životní číslo 4, je v životě nejvíce důležité vybudování pevných základů, získání pocitu jistoty a také bezpečí. Cestou k naplnění jejich niterných přání je osvojení si trpělivosti a...

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 – můžete ovlivnit davy

Životní číslo 3 potřebuje vyjádřit své pocity Lidé, které ovlivňuje životní číslo 3, potřebují pozitivním způsobem vyjádřit své pocity. Jsou to velice vnímaví jedinci, kteří svůj dar musí zužitkovat sebevyjádřením a podělit se o něj tak i se zbytkem světa. Mají velice...