0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

Životní číslo 7 – důvěřujte vnitřní síle

autor: | Kvě 5, 2023 | Životní číslo

Žena nosí sílu v sobě

Životní číslo 7 má vnitřní moudrost

Ti, jejichž životy řídí životní číslo 7, jsou zde proto, aby okolní svět obohatili o svou vnitřní sílu, moudrost a krásu. Jejich hlavní síla je uvnitř. Soustředí se spíše na svůj vnitřní rozvoj než na vnější oblasti, jako je práce a hmotný majetek. Některé z nich sice těší úspěch v práci. Hmotný majetek vnímají spíše jako zdroje pro financování vlastních zálib a svůj vnitřní rozvoj. Mnohé životní sedmičky navenek působí společensky. Uvnitř ale tíhnou spíše k nezávislosti či samotářství a o své pravé vnitřní já se podělí jen s těmi nejbližšími.

Aby tito lidé dokázali naplnit svůj potenciál, čeká je nejedna překážka na jejich životní cestě. Sedmičky totiž musí získat víru v sebe i jejich okolí a musí začít důvěřovat svým instinktům a myšlenkám. Jen tak se otevřou svému okolí, mohou svět obohatit a vést ostatní k podobnému osvícení. To ovšem neznamená, že by měli být bezmezně důvěřiví a nechat se od ostatních zneužívat.

Životní číslo 7 – vnitřní moudrost a krása

Hlas srdce sedmičky povede

Pro životní číslo 7 vše stojí a padá s jejich vlastní sebedůvěrou. A nejde jen o důvěru ve vlastní rozum. Jde hlavně o důvěřování vlastním pocitům, instinktům a své vnitřní moudrosti. Sedmičky často více věří svému okolí a hledají vědomosti u všemožných učitelů, knih, seminářů a guru, zkrátka všude kolem, jen ne u sebe. Rády experimentují, vstřebávají duchovní myšlenky a hledají univerzální recept životní moudrosti.

To vše může být pro sedmičky i jejich okolí přínosem, protože se lehko stanou studnicí informací pro sebe i pro ostatní. Je ale potřeba, aby svá pátrání podrobili nejen svému kritickému myšlení, ale i svým instinktům a vnitřním pocitům. Pravé odpovědi na své otázky musí hledat v sobě, ne v knihách nebo u ostatních. Samy si mohou být nejlepšími rádci, sami jsou nejlepšími odborníky na své vlastní tělo a jeho potřeby.

Životní číslo 7 musí překonat svůj strach

Často jim může stát v cestě  jejich vlastní rozum, protože z nějakého důvodu vnitřně vědí více, než se za svůj život naučili a právě odtud pochází jejich vnitřní síla a instinktivní moudrost, kterou by se měli naučit využívat, ačkoliv mozek nezvládá takovýto jev racionalizovat a logicky zdůvodnit a proto se mu brání.

Životní sedmičky se mnohdy bojí otevřít se vnějšímu světu, protože mají obavy, že jich ostatní využijí a zradí je. Proto se raději uzamykají do svého nitra. Často totiž mají traumatické zážitky ze svého dětství nebo dospívání, kdy projevili bezmeznou víru a loajalitu, ale jejich okolí je zradilo.

Životní sedmičky a problémy s důvěrou

Musí ale najít způsob, jak se ostatním otevřít a zdolat své potíže na poli důvěry. Zoufale potřebují najít kompromis mezi slepou vírou a odměřenou podezíravostí. Často pro začátek stačí jednat vřele, srdečně a otevřeně, ale jasně vytyčit hranice své důvěry a ty nepřekračovat. Pokud se přestanou bát, mohou se otevřít zcela novým zážitkům a zkušenostem. A právě vlastní zkušenosti jsou tím správným materiálem, který pomůže sedmičkám formovat hranice jejich důvěry, nikoliv cizí názory či knihy, ze kterých mají tendence své vědomosti brát.

Měly by dát na vlastní zkušenost, která je nepřenositelná a důvěřovat vnitřnímu hlasu. Ten jim napoví, jestli jdou správným směrem či nikoliv. Pokud sedmičky nezačnou věřit vlastní vnitřní moudrosti, mohou se z nich snadno stát duchovní tuláci. Budou věčně hledat svou víru a inklinovat k následování různých náboženství nebo všemožných guru.

Stávají se tak ale jen následníky druhých, kteří nemají dostatek sebevědomí, aby poslechli vlastní vnitřní hlas. Hledají odpovědi na životní otázky u ostatních, i když tyto odpovědi nosí uvnitř sebe. Takové jednání jim nejen nedá to, po čem prahnou, ale přináší s sebou pocity marnosti, zmatku a vnitřního neklidu. Uvnitř totiž vědí, že toto není ta správná cesta k poznání a naplnění vlastního osudu.

Nejen inteligence může rozšířit obzory

Jestliže lidé, které vede životní číslo 7, zůstanou nakloněni spíše svému rozumu, než srdci, pak zůstanou uvnitř odměřenými a těžko přístupnými svému okolí a to i přes to, že navenek mohou působit společensky a přátelsky. Uvnitř je totiž brzdí jejich nedůvěra a strach z nepochopení a zrady. Většina sedmiček je obdařena vysokou inteligencí a mohou se stát velkými mysliteli. Mohou být vědci či odborníky v řadě oblastí. Obklopí se svými naučenými vědomostmi a vytvoří z nich neviditelnou obranou hradbu před vnějším světem. To ale není dobře.

Pokud ale takoví lidé poslechnou své srdce a otevřou se nejen své racionální stránce ale i duchovnímu světu, často s úžasem mohou zjistit, že záběr jejich vědomostí a znalostí se může neskutečně rozšíří a mnohému porozumí přirozenou cestou, aniž by danou věc kdy studovali.

Životní číslo 7 a jeho povedená varianta

Ti, s životním číslem 7, kteří najdou vlastní sebedůvěru, naučí se naslouchat svému srdci, přestanou se neustále bát svého okolí a možnosti zrady, právě ti naleznou nevyčerpatelnou studnici moudrosti a to nejen v sobě ale i všude v okolním světě. Pochopí, že zrada někoho z okolí není koncem jejich světa, ale poučením, které jim pomáhá jít dál a být silnější. Otevřou moudrost svého srdce a duše nejen sobě ale i svému okolí, mohou rozdávat radost a moudrost všem.

Sdílejí krásu tohoto světa s lidmi. Ti si jich za to váží a jejich důvěru a lásku jim oplatí. Mají schopnost objevit moudrost a pomoci odemknout vnitřní sílu a potenciál ostatních lidí stejně, jako tomu učinili u sebe. Mohou se stát navenek úspěšnými v jakémkoliv oboru a skutečný úspěch a smysl naleznou v práci, která bude mít nějaký vyšší smysl a bude šířit dobro.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Číslo 1 v numerologické mřížce Číslo 1 vypovídá dle numerologie o lidské schopnosti komunikace a sdílení pocitů. V závislosti na počtu jedniček v numerologické mřížce se liší i intenzita, se kterou jsme schopni otevřít se svému okolí a ukázat světu své niterné pocity....

Numerologická mřížka

Numerologická mřížka

K čemu numerologická mřížka slouží? Numerologická mřížka je nástrojem, který se již od dávných časů využívá k numerologickému zápisu číselných hodnot. Jedná se o čtverec, který je rozdělen na devět menších čtverců. Každé číslo od jedné do devíti má své přesné místo....

Význam čísla 9 – nový začátek

Význam čísla 9 – nový začátek

Obecný význam Význam čísla 9 spojujeme s dokonalostí, konci i novými začátky. Symbolem devítky je devíticípá hvězda - nonagram. Číslo devět je součinem dvou trojek, dá se tedy říci, že jde o zesílenou trojku, která je považována za Božské číslo. Devítka je posledním...

Význam čísla 8 – rovnováha

Význam čísla 8 – rovnováha

Obecný význam Význam čísla 8 se pojí s novým počátkem a rovnováhou světa. Je často zastoupeno symbolem osmicípé hvězdy - oktagramem. Číslo osm považujeme za číslo šťastné a to napříč různými kulturami. Osm lidí se například zachránilo při biblické potopě na Noemově...

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Obecný význam Význam čísla 7 se nejčastěji váže ke spojení božského a pozemského, tedy trojky a čtyřky. Sedmička je rovněž nejvyšší jednociferné prvočíslo. Symbolem sedmičky bývá sedmiramenný svícen nebo sedmicípá hvězda. Tu můžeme použít pro zobrazení všech...

Význam čísla 6 – dokonalost

Význam čísla 6 – dokonalost

Obecný význam Význam čísla 6 od nepaměti spojujeme se symbolem dokonalosti a spojením protikladů. Již Pythagoras jej považoval za dokonalé číslo, protože je součtem prvních tří základních čísel (1+2+3) a představuje jejich spojení. Právě s dokonalostí se setkáváme i v...

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Obecný význam Význam čísla 5 již od dob středověku spojujeme s rukou, která je symbolem moci. I pětku je tedy bereme jako mocné číslo. Nejznámějším symbolem čísla pět je ale pěticípá hvězda - pentagram. Ten dodnes považujeme za symbol jednoty, znak dobra a ochrany...

Význam čísla 4 – pozemský řád

Význam čísla 4 – pozemský řád

Obecný význam Význam čísla 4 se pojí s principem logiky i řádu a symbolizuje pozemský svět. Jestliže jednička představuje bod, dvojka spojení dvou bodů a trojka vytváří první plochu v podobě trojúhelníku, pak čtyřka za pomoci čtyř trojúhelníků vytváří tvar pyramidy a...

Význam čísla 3 – životodárná síla

Význam čísla 3 – životodárná síla

Obecný význam Význam čísla 3 se pojí se symbolikou kreativity, hojnosti a životodárné síly. Obecně užívaným symbolem trojky je trojúhelník, který povyšuje spojení dvou bodů, které představuje dvojka, na úplně nový rozměr. Trojka bereme jako posvátné číslo životní síly...

Numerologie – klíč k poznání

Numerologie – klíč k poznání

Co je to numerologie? Zkuste si představit univerzální jazyk čísel. Právě tak by se dala vystihnout numerologie. Stejně jako si předáváme informace slovně a učíme se z psaných textů, i čísla jsou nositeli zajímavých informací a čekají na své odhalení, aby mohla...