0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Význam čísla 6 – dokonalost

Význam čísla 6 – dokonalost

autor: | Říj 21, 2022 | Symbolika, Význam čísel

Dokonalé obrazce v písku

Obecný význam

Význam čísla 6 od nepaměti spojujeme se symbolem dokonalosti a spojením protikladů. Již Pythagoras jej považoval za dokonalé číslo, protože je součtem prvních tří základních čísel (1+2+3) a představuje jejich spojení. Právě s dokonalostí se setkáváme i v případě kruhu. Ten můžeme délkou jeho poloměru rozdělit na pravidelný šestihran nebo šesticípou hvězdu.

Se šestihranem se setkáváme na mnoha místech v přírodě, kde představuje dokonalý stavební kámen, například v podobě plástve včelího úlu. Šesticípá hvězda často lidé považují za hlavní symbol čísla šest. V historii se s ní můžeme setkat na mnoha místech. Tvoříme ji dvěma trojúhelníky, které se vzájemně překrývají. Vnímáme ji jako symbol spojení dvou protikladů – oheň a voda, pozemské a nebeské, tělesné a duchovní, atd. Právě proto má šestka své nenahraditelné místo v oblasti mnoha náboženství.

Podle bible Bůh stvořil náš svět za 6 dní. To se později stalo odkazem na 6 pracovních dní v týdnu (sedmý pracovní den je vyhrazen odpočinku). Šesticípou hvězdu vidíme i v podobě monogramu Krista, kde je tvořena spojením dvou řeckých písmen chí a ró. Se šesticípou hvězdou, jako symbolem dokonalosti, se setkáváme i v Židovském náboženství. Jeho znakem se stal v 17. století (Davidova hvězda) a nahradil částečně starověký židovský symbol menora – sedmiramenný svícen. Dále můžeme číslo šest spatřovat i v šesti stranách kostky. Tu můžeme rozložit do tvaru kříže a složená symbolizuje všechny základní směry – nahoru, dolu, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo. 

Šesticípá hvězda – symbol dokonalosti

Význam čísla 6 v numerologii

V numerologii číslo šest představuje především lásku, dokonalost a krásu. Spojujeme jej tedy často s partnerským životem a rodinou nebo s uměním a představou harmonie. Z pozitivních pojmů bychom mohli zmínit mírumilovnost, soucit, citlivost, romantičnost, smysl pro krásu, ochranu rodinných hodnot, obchodní zdatnost, estetiku, sexualitu, láskyplnost a touhu po vyrovnanosti, míru a pohodě. Naopak s negativy se můžeme se šestkou setkat v podobě žárlivosti, přehnané kritičnosti, panovačnosti, nejistoty, nedůvěřivosti, sklonů k sebeobětování a přehnaného strachu z chyb.

Záleží ale samozřejmě z jakého pohledu se na šestku díváme a kde se s ní setkáváme. V případě numerologické mřížky se pojí s pamětí a smyslem pro krásu či rodinnými hodnotami. U životního čísla se setkáme s touhou po dokonalosti. V rozboru jména zase můžeme u čísla duše spatřit v šestce touhu po harmonii a u čísla osudu roli opatrovatele.

Další možné významy čísla 6

Z pohledu astrologie se šestka pojí s planetou Venuše (planetou lásky a krásy) a znamením Býka i Váhy. Dále se číslo 6 pojí s astrologickým aspektem Sextil, jenž odráží harmonii a produktivitu šestky. V Tarotu se číslo 6 objevuje v podobě karty Milenci, která ukazuje na lásku a srdečnost dotyčného člověka a nabádá k naslouchání hlasu vlastního srdce.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Životní číslo 2 – najděte vlastní rovnováhu

Životní číslo 2 – najděte vlastní rovnováhu

Životní číslo 2 pomáhá ostatním Lidé, které ovlivňuje životní číslo 2, často cítí nutkavou potřebu pomáhat svému okolí. Ulehčují ostatním jejich práci a jsou jim oporou. Bohužel se ale často stává, že všem pomáhají na svůj vlastní úkor nebo na úkor svých nejbližších....

Význam čísel a jejich symbolika

Význam čísel a jejich symbolika

Historie čísel a jejich význam Abychom spatřili prvotní pokusy o využití počítání, museli bychom se vrátit zhruba 35 tisíc let v čase do oblasti Afriky. Z této doby máme nejstarší dochovaný důkaz v podobě kosti paviána, na které bylo nalezeno 29 zářezů. Z mnoha...

Životní číslo 1 – ovládněte svou tvůrčí energii

Životní číslo 1 – ovládněte svou tvůrčí energii

Životní číslo 1 a jeho úloha v životě Lidé, které ovlivňuje životní číslo 1, jsou na tomto světě, aby jej pozitivně ovlivňovali svou nezměrnou tvůrčí energií. Tu mohou ventilovat v umění, sportu nebo v pracovní sféře svého života. Aby toho byli schopni, musí doslova...

Numerologie 9 – analytické schopnosti, ideály

Numerologie 9 – analytické schopnosti, ideály

Číslo 9 v numerologické mřížce Číslo 9 považujeme v rámci numerologie za původce moudrosti, vyšších ideálů a analytických schopností. Právě schopnost analýzy je u devítek spojena s dokonalými pozorovacími dovednostmi, což z nich činí skvělé badatele, vědce a nebo...

Numerologie 8 – logika, ambice, vedení ostatních

Numerologie 8 – logika, ambice, vedení ostatních

Číslo 8 v numerologické mřížce Numerologie považuje číslo 8 za nositele logického myšlení a touhy po dosažení úspěchu. Osmičky jsou často velice materiálně založené a oplývají vůdčími schopnostmi i určitým charismatem, který jim pomáhá strhnout ostatní na svou stranu....

Numerologie 7 – duchovno, pomoc druhým

Numerologie 7 – duchovno, pomoc druhým

Číslo 7 v numerologické mřížce Číslo 7 je vnímáno z pohledu numerologie zdroj citlivosti a boje proti bezpráví. Sedmičky se dokáží velice hlasitě ozvat, když se stanou svědky nějakého příkoří a rozhodně nezůstanou stát stranou. Nebojí se konfliktu, pokud cítí, že jsou...

Numerologie 6 – rodina, krása, paměť

Numerologie 6 – rodina, krása, paměť

Číslo 6 v numerologické mřížce Číslo 6 z pohledu numerologie ovlivňuje především vztah k rodinným hodnotám a smysl pro rodinu jako takovou. Znáte to, někteří lidé se se doslova vyhýbají partnerským závazkům, druzí už od mládí plánují a těší se na svatbu, děti a vše,...

Numerologie 5 – Síla vůle, vytrvalost, svoboda

Numerologie 5 – Síla vůle, vytrvalost, svoboda

Číslo 5 v numerologické mřížce Číslo 5 dle numerologie vypovídá o lidském odhodlání a silné vůli. Pokud si člověk s pětkou něco usmyslí, jen málokdo jej dokáže zastavit. Pětky nemají rádi pravidla a rutinu. Potřebují cítit svobodu v každém aspektu svého života a budou...

Numerologie 4 – praktičnost a zručnost

Numerologie 4 – praktičnost a zručnost

Číslo 4 v numerologické mřížce Numerologie nahlíží na číslo 4 jako na zdroj lidské zručnosti, pracovitosti a praktičnosti. Lidé se čtyřkou jsou často domácí kutilové nebo je zkrátka baví práce rukama. Číslo čtyři ale ovlivňuje i lidské sebevědomí. Jeho častý...

Numerologie 3 – představivost a kreativita

Numerologie 3 – představivost a kreativita

Číslo 3 v numerologické mřížce Číslo 3 dle numerologie ukazuje míru lidské fantazie a vnímavosti. Lidé s trojkou často dokáží velice dobře chápat abstraktní pojmy, jsou poměrně bystří a velice vynalézaví. S vyšším výskytem trojek v datu narození se ale setkáváme s...