0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Význam čísla 2 – symbol duality

Význam čísla 2 – symbol duality

autor: | Říj 18, 2022 | Symbolika, Význam čísel

Jin a Jang - význam čísla 2

Obecný význam

Význam čísla 2 se pojí se symbolikou duality, partnerství, ale i protikladů a rozpolcenosti. Zobrazujeme ji přímkou, tedy spojením dvou bodů. Jestliže jednička značí počátek a uvědomění si sebe sama, pak dvojka rozšiřuje vědomí díky rozpoznání, že vše má svůj protipól, alternativu, svůj opak. Je tedy logickým vyústěním jedničky a vytváří její základní alternativu, stejně jako ke dni patří noc a k životu patří smrt.

Dvojka může znamenat spolupráci, ale stejně tak i rozdílnost názorů a roztržku mezi dvěma stranami. Číslo 2 ukazuje, že každá věc má dvě strany a dává zároveň lidem i možnost výběru. Tam, kde je možnost volby, tam ale vznikají i pochybnosti a nerozhodnost. I v náboženství dvojka symbolizuje protiklady jako nebe a peklo, život a smrt nebo bůh a ďábel. Jedničce se přisuzuje božská jedinečnost, jednota a dobro, zatímco dvojce bývá přisuzována symbolika opaku jedničky, tedy hřích, zlo, polarita nebo ďábla. 

Spojení dvou bodů – symbol duality

Význam čísla 2 v numerologii

V numerologii přisuzujeme číslu dvě ženskou energii a poukazuje na svět emocí a vše, co s nimi souvisí. Může také znamenat působení dvou protichůdných sil, možné konflikty, ale i snahu o spojení a usmíření. Symbolizuje pozitivní pojmy, jako jsou láska, citlivost, empatie, soucit, něha, spolupráce, diplomacie, pomoc druhým, harmonie, rovnováha, vytváření vztahů a ohleduplnost. Na druhou stranu se u čísla dvě můžeme setkat i s negativními pojmy jako rozpolcenost, přetvářka, pasivní přístup, přecitlivělost, pochybnosti, nerozhodnost, tajnůstkářství, změna názorů a slabost. Jako vidíte, číslo dva umí spojovat i rozdělovat, dokáže v člověku probudit vřelý cit, ale zároveň zahltit hlavu pochybnostmi.

Dvojka má svůj význam při práci s numerologickou mřížkou, kde symbolizuje intuici, citlivost a empatii. U životního čísla si jej můžeme představit jako spolupráci a harmonii. V případě numerologického rozboru jména ji u čísla duše rozpoznáme v touze po sdílení a u čísla osudu jako partnerství.

Další možné významy čísla 2

Neméně zajímavý pohled na dvojku můžeme najít i u dalších směrů. V případě astrologie spojujeme číslo dva s Měsícem a znamením Raka. V případě Tarotu je jí zase přisuzujeme kartu Velekněžky. Ta poukazuje na intuici, naslouchání vnitřního hlasu, vnímavost a lásku. Velice důležitou roli hraje dvojka v čínské filosofii Jin a Jang, kde představuje symbol Jin, tedy ženský princip, tmavý, pasivní spjatý s elementy vody a země.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Numerologie 2 – intuice, citlivost a empatie

Numerologie 2 – intuice, citlivost a empatie

Číslo 2 v numerologické mřížce Číslo 2 dle numerologie poukazuje na míru citlivosti a schopnost empatie vůči ostatním. Obojí se zvyšuje spolu s počtem dvojek v datu narození. Lidé s dvojkami jsou často ve společnosti velice oblíbení právě pro jejich schopnost...

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Číslo 1 v numerologické mřížce Číslo 1 vypovídá dle numerologie o lidské schopnosti komunikace a sdílení pocitů. V závislosti na počtu jedniček v numerologické mřížce se liší i intenzita, se kterou jsme schopni otevřít se svému okolí a ukázat světu své niterné pocity....

Numerologická mřížka

Numerologická mřížka

K čemu numerologická mřížka slouží? Numerologická mřížka je nástrojem, který se již od dávných časů využívá k numerologickému zápisu číselných hodnot. Jedná se o čtverec, který je rozdělen na devět menších čtverců. Každé číslo od jedné do devíti má své přesné místo....

Význam čísla 9 – nový začátek

Význam čísla 9 – nový začátek

Obecný význam Význam čísla 9 spojujeme s dokonalostí, konci i novými začátky. Symbolem devítky je devíticípá hvězda - nonagram. Číslo devět je součinem dvou trojek, dá se tedy říci, že jde o zesílenou trojku, která je považována za Božské číslo. Devítka je posledním...

Význam čísla 8 – rovnováha

Význam čísla 8 – rovnováha

Obecný význam Význam čísla 8 se pojí s novým počátkem a rovnováhou světa. Je často zastoupeno symbolem osmicípé hvězdy - oktagramem. Číslo osm považujeme za číslo šťastné a to napříč různými kulturami. Osm lidí se například zachránilo při biblické potopě na Noemově...

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Obecný význam Význam čísla 7 se nejčastěji váže ke spojení božského a pozemského, tedy trojky a čtyřky. Sedmička je rovněž nejvyšší jednociferné prvočíslo. Symbolem sedmičky bývá sedmiramenný svícen nebo sedmicípá hvězda. Tu můžeme použít pro zobrazení všech...

Význam čísla 6 – dokonalost

Význam čísla 6 – dokonalost

Obecný význam Význam čísla 6 od nepaměti spojujeme se symbolem dokonalosti a spojením protikladů. Již Pythagoras jej považoval za dokonalé číslo, protože je součtem prvních tří základních čísel (1+2+3) a představuje jejich spojení. Právě s dokonalostí se setkáváme i v...

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Obecný význam Význam čísla 5 již od dob středověku spojujeme s rukou, která je symbolem moci. I pětku je tedy bereme jako mocné číslo. Nejznámějším symbolem čísla pět je ale pěticípá hvězda - pentagram. Ten dodnes považujeme za symbol jednoty, znak dobra a ochrany...

Význam čísla 4 – pozemský řád

Význam čísla 4 – pozemský řád

Obecný význam Význam čísla 4 se pojí s principem logiky i řádu a symbolizuje pozemský svět. Jestliže jednička představuje bod, dvojka spojení dvou bodů a trojka vytváří první plochu v podobě trojúhelníku, pak čtyřka za pomoci čtyř trojúhelníků vytváří tvar pyramidy a...

Význam čísla 3 – životodárná síla

Význam čísla 3 – životodárná síla

Obecný význam Význam čísla 3 se pojí se symbolikou kreativity, hojnosti a životodárné síly. Obecně užívaným symbolem trojky je trojúhelník, který povyšuje spojení dvou bodů, které představuje dvojka, na úplně nový rozměr. Trojka bereme jako posvátné číslo životní síly...