0

Váš košík je zatím prázdný

Vyberte stránku
   Andělská čísla a jejich poselství

Andělská čísla a jejich poselství

autor: | Úno 15, 2023 | Andělská čísla

Anděl sleduje západ slunce

Už jste se někdy podívali na svůj telefon a zjistili jste, že čas je přesně 11:11? Nebo jste si možná všimli, že vaše oblíbená píseň má dvě minuty a dvacet dva vteřin, a o chvíli později jste si objednali šálek kávy v celkové hodnotě 33 Kč? Nepřijde vám to jako znamení? Řada numerologů tento fenomén pojmenovává jako andělská čísla.

Co jsou andělská čísla?

V numerologii jsou andělská čísla sekvence obsahující opakování, obvykle sestávající se ze tří nebo čtyř čísel (111 nebo 2222) a mohou také zahrnovat vzory (123, 4545). Zatímco se objevují v běžném prostředí, číslice upoutají naši pozornost, i když jen na několik vteřin, a mohou vyvolat zvědavost a úžas. Věříme, že tato čísla jsou poselstvími z duchovního vesmíru. Můžeme díky nim získat vhled a lépe určit směr naší cesty.

Ať už je přiřadíte andělům, průvodcům, předkům, duchům nebo jednoduše vyššímu stavu vašeho vlastního vědomí, andělská čísla vám mohou potvrdit, že jste na správné cestě, poskytnout neocenitelný vhled do komplikované situace nebo dokonce osvětlit mocný mystický význam za opakujícími se tématy, která zažíváte během svého života. Vidět opakující se číslo je, jako když na vás váš anděl ukazuje a vy to cítíte.

Jak k nám andělé promlouvají?

Andělé nekomunikují slovy. Komunikují prostřednictvím číselných sekvencí se specifickými energetickými frekvencemi, přičemž každá z nich je poslem nesoucím důležitou moudrost, kterou právě teď potřebujete.

Čísla andělů se liší od jiných numerologických praktik hlavně tím, že nejsou spojena s informacemi o vašem narození. Nejsou určena vaším datem, časem nebo místem narození.

Andělská poselství přichází nečekaně

Další důležitou charakteristikou andělských čísel je to, že jsou extrémně proměnlivá. Může vás následovat jedno andělské číslo roky, nebo můžete zažít andělské číslo jako ojedinělý výskyt. Ve způsobu, jakým se setkáváte s tímto mystickým úkazem, neexistuje žádná hierarchie (jinými slovy, dlouhodobé spojení není smysluplnější než jednorázové pozorování) – nejdůležitější je, že dáváte pozor. Andělská čísla nevrhají světlo na vaši identitu, ale spíše na způsoby, kterými se pohybujete světem. Vidění andělských čísel může znamenat „zelenou“ na jakékoli cestě, kterou se ubíráte, ať už jde o vztahy, pracovní příležitosti nebo jiné životní události.

Andělská čísla předávají božská poselství, které vám pomohou překonat nepříjemné časy, nebo vám dají potvrzení, že jste na správné cestě.

Vypěstujte si vlastní intuici

Často se objevují ve chvílích pochybností, v situacích vlastního zmatení, kdy nevíme, co si počít a jaká rozhodnutí bychom měli udělat.

Jedním oblíbených aspektů andělských čísel je, že jejich význam je osobní. Například jedna osoba může vidět „333“ jako znamení, že je na správné cestě, zatímco někdo jiný může zažít „333“ jako potvrzení intuice. Když zpozorujete andělské číslo, doporučuje se zastavit a zaznamenat si všechny myšlenky, nápady nebo dojmy, které vás napadnou. Tímto způsobem si můžete vypěstovat jedinečný vztah s tímto andělským číslem.

Kde najdete andělská čísla?

Součástí lákavé mystiky andělských čísel je jejich schopnost objevit se v běžném prostředí. Čísla andělů se velice často zobrazují na hodinách. Objevují se také v adresách, telefonních číslech a SPZ. Andělská čísla se mohou dokonce objevit na účtenkách, cenovkách a cestovních itinerářích. Jak vidíte, možností je mnoho.

Rozluštěte význam andělských čísel

1) Vytvořte ticho a klid

Mít povědomí a všimnout si, že se objeví andělská čísla, je prvním krokem v práci s nimi. Druhým je dešifrování významu těchto čísel. Chcete-li využít své intuitivní schopnosti a zjistit význam andělských čísel, ztište se a zeptejte se sami sebe, co pro vás čísla konkrétně znamenají, a naslouchejte odpovědi.

2) Všimněte si , kdy se objeví čísla andělů

Důležitý je kontext, ve kterém se znamení objeví. Co se v těch chvílích děje? Přemýšleli jste o něčem konkrétním? Stalo se něco předtím nebo potom? Všímání si těchto detailů může poskytnout vodítka k jejich významu.

3) Věnujte pozornost tomu, jak se cítíte

Všimněte si, jak se cítíte ve svém těle, když vidíte, že se objevují andělská znamení. Díky tomu, že si uvědomíte, jak Vaše tělo na spatření andělského čísla zareagovalo, můžete lépe pochopit zprávu, kterou se Vám anděl snaží předat.

Pokud nevyužíváte svou intuici v bězném životě, můžete mít pocit, že je težké znamení vidět. Zkuste ale vydržet a spojení se obnoví. Chce to jen trochu cviku a trpělivosti.

Co dělat, když opakovaně vidíte andělská čísla

Další věc, kterou je třeba o andělských číslech poznamenat, je, že to nejsou jen zprávy, ale spíše výzvy k akci. Implementace a jednání podle čísel moudrosti andělů je způsob, jak můžete využít jejich sílu ke zlepšení vašeho života.

Pokud vám v tu chvíli není úplně jasné, jaký krok máte udělat, uklidněte se, a poslechněte co vám říká vnitřní hlas. Překvapí vás, jak snadno odpověď přijde. Mnozí nedůvěřují vlastní intuici, protože věří, že to nemůže být tak snadné.

Jakmile uvidíte andělská čísla a rozpoznáte v nich znamení, neztrácejte čas a přejděte k činům. Nechtějte dalších pět znamení jako potvrzení. Odkládání akce není dobré pro pěstování důvěry ve vlastní intuici ani pro vaše anděly, kteří se vám snaží pomoci.

Stáhněte si ukázku našeho numerologického rozboru osobnosti

ZDE

Kategorie

Nejnovější příspěvky

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Numerologie 1 – komunikace a vyjadřování citů

Číslo 1 v numerologické mřížce Číslo 1 vypovídá dle numerologie o lidské schopnosti komunikace a sdílení pocitů. V závislosti na počtu jedniček v numerologické mřížce se liší i intenzita, se kterou jsme schopni otevřít se svému okolí a ukázat světu své niterné pocity....

Numerologická mřížka

Numerologická mřížka

K čemu numerologická mřížka slouží? Numerologická mřížka je nástrojem, který se již od dávných časů využívá k numerologickému zápisu číselných hodnot. Jedná se o čtverec, který je rozdělen na devět menších čtverců. Každé číslo od jedné do devíti má své přesné místo....

Význam čísla 9 – nový začátek

Význam čísla 9 – nový začátek

Obecný význam Význam čísla 9 spojujeme s dokonalostí, konci i novými začátky. Symbolem devítky je devíticípá hvězda - nonagram. Číslo devět je součinem dvou trojek, dá se tedy říci, že jde o zesílenou trojku, která je považována za Božské číslo. Devítka je posledním...

Význam čísla 8 – rovnováha

Význam čísla 8 – rovnováha

Obecný význam Význam čísla 8 se pojí s novým počátkem a rovnováhou světa. Je často zastoupeno symbolem osmicípé hvězdy - oktagramem. Číslo osm považujeme za číslo šťastné a to napříč různými kulturami. Osm lidí se například zachránilo při biblické potopě na Noemově...

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Význam čísla 7 – spojení země a nebe

Obecný význam Význam čísla 7 se nejčastěji váže ke spojení božského a pozemského, tedy trojky a čtyřky. Sedmička je rovněž nejvyšší jednociferné prvočíslo. Symbolem sedmičky bývá sedmiramenný svícen nebo sedmicípá hvězda. Tu můžeme použít pro zobrazení všech...

Význam čísla 6 – dokonalost

Význam čísla 6 – dokonalost

Obecný význam Význam čísla 6 od nepaměti spojujeme se symbolem dokonalosti a spojením protikladů. Již Pythagoras jej považoval za dokonalé číslo, protože je součtem prvních tří základních čísel (1+2+3) a představuje jejich spojení. Právě s dokonalostí se setkáváme i v...

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Význam čísla 5 – ochrana před zlem

Obecný význam Význam čísla 5 již od dob středověku spojujeme s rukou, která je symbolem moci. I pětku je tedy bereme jako mocné číslo. Nejznámějším symbolem čísla pět je ale pěticípá hvězda - pentagram. Ten dodnes považujeme za symbol jednoty, znak dobra a ochrany...

Význam čísla 4 – pozemský řád

Význam čísla 4 – pozemský řád

Obecný význam Význam čísla 4 se pojí s principem logiky i řádu a symbolizuje pozemský svět. Jestliže jednička představuje bod, dvojka spojení dvou bodů a trojka vytváří první plochu v podobě trojúhelníku, pak čtyřka za pomoci čtyř trojúhelníků vytváří tvar pyramidy a...

Význam čísla 3 – životodárná síla

Význam čísla 3 – životodárná síla

Obecný význam Význam čísla 3 se pojí se symbolikou kreativity, hojnosti a životodárné síly. Obecně užívaným symbolem trojky je trojúhelník, který povyšuje spojení dvou bodů, které představuje dvojka, na úplně nový rozměr. Trojka bereme jako posvátné číslo životní síly...

Numerologie – klíč k poznání

Numerologie – klíč k poznání

Co je to numerologie? Zkuste si představit univerzální jazyk čísel. Právě tak by se dala vystihnout numerologie. Stejně jako si předáváme informace slovně a učíme se z psaných textů, i čísla jsou nositeli zajímavých informací a čekají na své odhalení, aby mohla...